fbpx

Showing all 8 results

Dinh dưỡng & phòng trừ bệnh

Chế phẩm E.M Sơ Cấp & Cơ chất kích hoạt

75,000
145,000

Dinh dưỡng & phòng trừ bệnh

Dầu neem nguyên chất – Nimba (50ml)

70,000

Dinh dưỡng & phòng trừ bệnh

Dinh Dưỡng Cao Cấp S-AMIN (lọ 120ml)

50,000

Dinh dưỡng & phòng trừ bệnh

Phân Trùn Quế Hạt Mận (túi 1kg)

55,000

Dinh dưỡng & phòng trừ bệnh

Túi lưới bón lan (1 mét)

2,000

Dinh dưỡng & phòng trừ bệnh

Vỏ thông chặt đã qua xử lý (800gr)

20,000
150,000