fbpx

Vỏ thông chặt đã qua xử lý (800gr)

20,000

Vỏ thông dùng làm giá thể trồng lan, đã qua xử lý nấm bệnh.