fbpx

Vỏ thông chặt chưa qua xử lý (800gr)

20,000

Vỏ thông dùng làm giá thể trồng lan, chưa được xử lý.

Vỏ thông chặt chưa qua xử lý (800gr)

20,000