Túi lưới bón lan (1 mét)

2,000

Túi lưới dùng đựng phân trùn quế hạt mận, thuận tiện hơn trong việc bón phân cho hoa lan.

Túi lưới bón lan (1 mét)

2,000