Trấu hun (500g)

10,000

  • Sử dụng làm giá thể trực tiếp hoặc trộn với các thành phần khác làm giá thể cho cây trồng
  • Tăng độ thoáng khí cho đất, cải tạo đất
  • Cung cấp dinh dưỡng giúp cây cứng cáp
trấu hun
Trấu hun (500g)

10,000