Thuốc trừ nấm cho cây Ridomil Gold 68WG

55,000

Ridomil Gold 68WG là một trong những thuốc trị nấm cho cây trồng có tác dụng tốt và được nhiều người sử dụng nhất trong nhóm thuốc trừ nấm cây trồng

Thuốc trừ nấm cho cây Ridomil Gold 68WG
Thuốc trừ nấm cho cây Ridomil Gold 68WG

55,000