Thuốc tím Thái Lan – rải gốc trị rầy, rệp (gói 100g)

43,000

Quy Cách: gói 100g

Xuất Xứ: nhập khẩu Thái Lan

Rải gốc tiêu diệt rầy rệp trên ngọn

thuốc tím thái lan trị rầy rệp
Thuốc tím Thái Lan – rải gốc trị rầy, rệp (gói 100g)

43,000