Thuốc Pesieu 500SC – Đặc trị sâu, rầy, nhện đỏ

12,000

  • Đặc hiệu với nhện đỏ, đặc biệt những vườn có mật độ nhện đỏ nhiều, nhờn thuốc
  • Không có mùi
thuốc trừ nhện đỏ pesieu
Thuốc Pesieu 500SC – Đặc trị sâu, rầy, nhện đỏ

12,000