Thuốc đặc trị nhện đỏ và trứng nhện Ortus

15,000

* KHÔNG MÙI
* Có khả năng diệt được cả TRỨNG, ẤU TRÙNG, TRƯỞNG THÀNH nên hiệu lực mạnh hơn thuốc khác
* Phân phối bởi công ty BTVT Trung Ương 1
ortus thuốc trị nhện đỏ hoa hồng 2
Thuốc đặc trị nhện đỏ và trứng nhện Ortus

15,000