Thuốc Anvil trị phấn trắng, đốm đen, rỉ sắt hoa hồng/lan

8,000

Anvil là thuốc trừ bệnh phổ rộng, được mô cây hấp thu nhanh, chuyển vị và lưu dẫn mạnh nên kiểm soát nấm bệnh nhanh chóng, hiệu quả và kéo dài

thuốc trị phấn trắng, đốm đen, rỉ sắt hoa hồng anvil
Thuốc Anvil trị phấn trắng, đốm đen, rỉ sắt hoa hồng/lan

8,000