Siêu lân AC 10.60.10 – Tạo mầm hoa cực mạnh

30,000

  • Chuyên dùng cho các loại hoa: hoa lan, hoa hồng, hoa giấy, mai, sứ…
  • Hàm lượng lân lên tới 60 (cao nhất trên thị trường) giúp siêu bật mầm hoa
  • Bổ sung thêm TE (Bo, Zn, Fe, Mn) chống khô bông, rụng bông
siêu lân AC 10 60 10
Siêu lân AC 10.60.10 – Tạo mầm hoa cực mạnh

30,000