Set 5 chậu giả gốm phi 17

40,000

Màu sắc đẹp, giống màu chậu gốm nên trưng bày vườn lan đẹp hơn chậu đen

Vật liệu nhựa cao cấp bền chắc, nhẹ

Phù hợp ươm, trồng lan nhỏ, nhỡ: phi điệp, dendro, hồ điệp

Có thể treo hoặc đặt trên giá, kệ

Set 5 chậu giả gốm phi 17

40,000