Set 5 chậu giả gốm lượn sóng (nhiều size)

60,00065,000

Chậu nhẹ, màu sắc giống gốm nên trồng lên vườn rất đẹp

Chất liệu nhựa tốt nên độ bền cao

Phù hợp trồng treo các loại lan nhỡ, lớn

Chậu nhựa giả gốm sóng phi 23
Set 5 chậu giả gốm lượn sóng (nhiều size)