Set 5 que kẹp chậu giữ kie lan

6,000

Que kẹp cạnh chậu lan F22, cao 30cm

Giúp cố định kie lan

Chất liệu thép bọc nhựa

kẹp chậu lan 3
Set 5 que kẹp chậu giữ kie lan

6,000