Phân vi lượng agriseeds VL3

7,000

Quy cách: gói 2.5gr

Bổ sung vi lượng, hạn chế vàng lá sinh lý do thiếu hụt vi lượng

Hết hàng