Phân trùn quế túi lọc Premium chuyên dùng cho hoa lan – Bịch 25 túi

70,000

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO HOA LAN

Túi 12cm ➙ Siêu tiện dụng – Siêu tiết kiệm

✓ Treo giò hoặc đặt gốc đều dễ dàng & hiệu quả

Phân trùn quế túi lọc Premium chuyên dùng cho hoa lan – Bịch 25 túi

70,000