Phân Nhật trắng MAGAMP K (gói 600gr)

150,000

  • Dinh dưỡng phân giải chậm từ 6 tháng tới 1 năm
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Khối lượng tịnh: 600gr/gói
Phân Nhật trắng bón lan
Phân Nhật trắng MAGAMP K (gói 600gr)

150,000