Phân bón lá HVP 6.30.30

25,000

Tác dụng kích hoa cho các loại phong lan, hoa kiểng

Giúp hoa chuẩn màu, lâu tàn, cánh dày

Hết hàng