Phân bón lá hữu cơ RONG BIỂN SEAWEED – nhập khẩu CANADA

8,000

  • Được chiết suất từ rong biển tươi, xuất xứ từ Canada
  • Thành phần chứa hơn 60 loại dinh duongx tự nhiên, Carbohydarates, AminoAcids và các chất điều hòa sinh trưởng giúp cây tăng năng suất, chất lượng
PHÂN BÓN RONG BIỂN
Phân bón lá hữu cơ RONG BIỂN SEAWEED – nhập khẩu CANADA

8,000