Phân bón Growmore 6.30.30

25,000

Phân Growmore NPK 3.30.30 được thiết kế với tỷ lệ lân, kali cao vượt trội giúp kích thích cây trồng hình thành mầm hoa, tăng khả năng đậu quả. Ngoài ra, rễ sẽ bung mạnh hơn khi được bón NPK 6.30.30

Hết hàng