Phân bón Đầu Trâu 701 – chuyên kích hoa

22,000

Đầu Trâu 701 là sản phẩm hoàn hảo vừa giúp cây nhận ra tín hiệu hình thành mầm nụ, chồi hoa mà vẫn phát triển các bộ phận khác cân đối, cứng cáp

Phân bón lá Đầu Trâu 701
Phân bón Đầu Trâu 701 – chuyên kích hoa

22,000