Phân bón cho sen súng, cây ngập nước (gói 24 viên)

30,000

  • Phân được thiết kế phù hợp cho các cây sống trong môi trường ngập nước
  • Vừa cung cấp dinh dưỡng mà không giải phóng các chất gây hại cho rễ cây
  • Phân nhả chậm, khoảng cách mỗi lần bón cách nhau 3 tháng
phân bón sen súng 1
Phân bón cho sen súng, cây ngập nước (gói 24 viên)

30,000