Phân bón AC-Masun – ngừa vàng lá

25,000

Thành phần: phân trung lượng Mg, S

Quy cách: lọ 100gr

phân bón trừ vàng lá
Phân bón AC-Masun – ngừa vàng lá

25,000