Kích rễ Exotic Thái Lan – Lọ 100ml

55,000

  • Nhập khẩu từ Thái Lan, có chữ nổi trên chai thủy tinh
  • Phát triển bộ rễ mạnh
Kích rễ Exotic Thái Lan – Lọ 100ml

55,000