Ghim càng cua cố định kie lan (túi 30 chiếc)

10,000

Chất liệu đẹp, bền

Giúp giữ cho kie lan cố định, tránh lay gốc khi tưới hoặc bởi mưa gió

kẹp cố định kie
Ghim càng cua cố định kie lan (túi 30 chiếc)

10,000