Keiki Duy Spray Xanh (phun)

50,000

Ưu điểm:

  • Tác dụng đánh thức toàn bộ mắt ngủ trên thân cây lan
  • Sử dụng đơn giản, nhanh chóng
  • Áp dụng được cho số lượng lớn một cách dễ dàng

 

Keiki Duy Spray Xanh (phun)

50,000