Keiki Duy Pro Đỏ (bôi trực tiếp)

65,000

Ưu điểm:

  • Đánh thức mắt ngủ chủ động ở vị trí mong muốn
  • Xử lý cục bộ nên tiết kiệm thuốc
Keiki Duy Pro Đỏ (bôi trực tiếp)

65,000