https://nongnghiepdothi.com/product/gia-the-sieu-nhe-aber-bao-18-5dm3/

95,000

  • Giảm áp lực lên sàn, trần.
  • Dinh dưỡng phân giải chậm, tối ưu cho cây trồng chậu..
  • Giữ ẩm tốt, thoát nước nhanh.
  • Xử lý nấm, bệnh ở 1200C.
  • Xử lý loại bỏ tanin, ligin.
  • Bổ sung nấm đối kháng, Saponin giúp phòng, chống bệnh, trừ ốc sên.
https://nongnghiepdothi.com/product/gia-the-sieu-nhe-aber-bao-18-5dm3/

95,000