Giá thể chuyên dùng Sen đá, Xương rồng – Bao 12dm3

105,000

Công thức trộn chuyên dùng cho cây mọng nước: sen đá, xương rồng, nha đam, lan càng cua…

Giá thể chuyên dùng Sen đá, Xương rồng – Bao 12dm3

105,000