Giá thể dinh dưỡng Eco One

150,000

Hơn cả một loại giá thể – Eco One dùng để trồng trực tiếp hoặc phủ lên bề mặt chậu sau khi trồng giúp:

✓ Cây luôn có đủ dinh dưỡng trong quá trình phát triển.

✓ Kích & nuôi dưỡng mầm, chồi. Dưỡng hoa, dưỡng lá.

✓ Kích rễ phát triển mà không dùng phytohoocmon – không gây ức chế, làm thui chột mầm, chồi.

✓ Kháng lại nhiều loại nấm, vi sinh vật hại rễ cây.

✓ Siêu nhẹ (bao 10dm3 chỉ 2.5-3kg), thoáng khí nhưng vẫn giữ ẩm cực tốt.

Giá thể dinh dưỡng Eco One

150,000