Dưỡng chất AB (lọ 10ml)

90,000

Chuyên dùng cho lan mọc mầm, mọc rễ, đi ngọn nhanh

Dưỡng chất AB (lọ 10ml)

90,000