Dớn trắng Chile (đã xử lý) – túi 100gr

35,000

  • Đã được xử lý
  • Tăng khả năng giữ ẩm cho chậu
Dớn trắng Chile (đã xử lý) – túi 100gr

35,000