Đạm cá Mỹ (chai 250ml) | SKU: DCMPH

49,000

  • Phù hợp mọi loại cây trồng, hấp thụ tức thời,
  • Giúp cây lớn nhanh, lá dày
  • Cải tạo đất
đạm cá mỹ
Đạm cá Mỹ (chai 250ml) | SKU: DCMPH

49,000