Đá nham thạch đỏ 3-6mm – trộn/phủ mặt chậu sen đá, cây trồng

20,000

Quy cách: túi 1kg

da nham thach do
Đá nham thạch đỏ 3-6mm – trộn/phủ mặt chậu sen đá, cây trồng

20,000