Chế phẩm Trichoderma 10^9 cfu (hơn 160 tỷ bào tử) – hũ 160gr

65,000

TRICHODERMA – 10^9 cfu (> 16 tỷ bào tử) có nhiều tác dụng trong thực tế như:

✓ Ủ dịch chuối, dứa, rau củ nhà bếp. ..

✓ Ủ đậu tương

✓ Ủ vỏ, bã cà phê

✓ Ủ phân gia súc, gia cầm

✓ Giải độc rễ

✓ Xử lý giá thể trước khi trồng.

Hết hàng