Kích rễ giâm, chiết cành Mỹ – ROOTING POWDER

170,000

Xuất xứ: Mỹ

Qui cách: lọ 35g

 

kích rễ giâm chiết cành rooting powder
Kích rễ giâm, chiết cành Mỹ – ROOTING POWDER

170,000