fbpx

B1 Thái Lan (các loại) dưỡng cây, chống sốc

35,000210,000

B1 chống sốc, ổn định cây khi thay chậu, tách nhánh.

Xóa
B1 Thái Lan (các loại) dưỡng cây, chống sốc