B1 Thái Lan (các loại) dưỡng cây, chống sốc

35,000210,000

B1 chống sốc, ổn định cây khi thay chậu, tách nhánh.

Xóa
B1 Thái Lan (các loại) dưỡng cây, chống sốc