B1 Thái Lan dưỡng cây, chống sốc – Lọ 100ml

35,000

B1 chống sốc, ổn định cây khi thay chậu, tách nhánh.

B1 Thái Lan dưỡng cây, chống sốc – Lọ 100ml

35,000