5 chậu nhựa nan phụ trồng lan F25

40,000

  • Nhựa dày, chắc chắn
  • Nhẹ, dễ dàng di chuyển
  • Thiết kế thêm nan phụ giúp ngăn rơi, lọt giá thể
5 chậu nhựa nan phụ trồng lan F25

40,000