2 gói siêu lân agriseed phòng nghẹt rễ, vàng lá do úng

15,000

  • Phòng ngừa hiệu quả nghẹt rễ, vàng lá do úng
  • Siêu ra rễ
  • Siêu bật mầm chồi
siêu lân agriseed1
2 gói siêu lân agriseed phòng nghẹt rễ, vàng lá do úng

15,000